Sander Meertins4
De bronsttijd valt voornamelijk in de tweede helft van september tot begin oktober. Soms komen er zelfs paringen in november voor, maar die zijn in Nederland vrij zeldzaam. In deze tijd zijn de mannelijke edelherten zeer actief om zich voort te planten. Luid burlend houden ze concurrenten op de hoogte van […]

Bronst 2015 op de Hoge Veluwe2
Een goede fotogenieke onweersbui komt hier maar een paar keer in het jaar voor. Met goed bedoel ik dan een felle geïsoleerde onweersbui waarbij de ontladingen uit de wolken goed zijn te volgen. Daarnaast moet je maar net de tijd hebben om dan op pad te kunnen gaan. Alle kennis vooraf scheelt […]

Bliksemfotografie